หน้านี้มีรางวัล

รางวัล "คุณกิจแห่งเดือน" "คุณอำนวยแห่งเดือน" "คุณเอื้อแห่งเดือน"

หน้านี้มีรางวัล

สคส. มีรางวัล "คุณกิจแห่งเดือน"   " คุณอำนวยแห่งเดือน"   " คุณเอื้อแห่งเดือน"   ให้แก่ "คุณกิจ"   " คุณอำนวย"   " คุณเอื้อ" ที่เปิดบล็อกใน GotoKnow.org และสมัครเป็นสมาชิกชุมชน facicop  แล้วเล่าเรื่องราวในการทำกิจกรรมจัดการความรู้ของตน    หรือใช้บล็อกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ facilitate การแลกเปลี่ยนเรียนรู้    หรือจะ e-mail เล่ามาโดยตรงที่คุณสุนทรี ( [email protected] ) ก็ได้     เกณฑ์ในการตัดสินดูที่คุณภาพ (น้ำหนัก 2 ส่วน) กับปริมาณ (น้ำหนัก 1 ส่วน)

ผู้ได้รับรางวัล คุณเอื้อแห่งเดือน คนแรก คือ รศ. พญ. ปารมี ทองสุกใส   หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา    คณะแพทยศาสตร์   ม. สงขลาฯ ( [email protected] อ่านเรื่องราวผลงานได้ใน post ของเมื่อวานนี้และวันนี้

วิจารณ์ พานิช

๑๖ มิ.ย. ๔๘

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)