โฆษณา:

ชวนไปเขียนสารานุกรมกัน → การเขียน นอกจากจะเป็นการแบ่งปันแล้ว ยังเป็นการตรวจสอบความรู้ของตนเอง :)

วิกิพีเดีย Wikipedia คือสารานุกรมเสรีบนอินเทอร์เน็ต ที่ ทุกคน สามารถอ่านและปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาได้

วิกิพีเดียได้รับการรวบรวมและดูแลจากผู้ใช้ทั่วโลก ผ่านระบบวิกิชื่อ มีเดียวิกิ

ปัจจุบัน 16 มิ.ย. 48 วิกิพีเดียไทย มีบทความทั้งหมด 2236 บทความ

ข้อความทั้งหมดในวิกิพีเดียอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้เอกสารเสรีแบบกนู GFDL โดยผู้สมทบงานยังมีสิทธิ์ในงานที่ตนสร้างสรรค์ และสัญญาก็รับรองว่าเนื้อหาในวิกิพีเดียจะสามารถเผยแพร่ต่อได้อย่างเสรี

อยากรู้มากกว่านี้ ? → คุยกับชุมชนชาววิกิพีเดีย

ยังไม่มีเวลาเขียน ? → ไปอ่านกันก่อนก็ได้ครับ :)