แนะนำหนังสือวิจัยท้องถิ่นแก่ นศ. ปริญญาเอก

แนะนำหนังสือวิจัยท้องถิ่นแก่ นศ. ปริญญาเอก
วิจารณ์  พานิช
          วิจัยท้องถิ่นกับจัดการความรู้ท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่ใกล้กันมาก   มีส่วนซ้อนทับกัน   และใช้ให้เกิดพลังเสริมกัน (synergy) ได้
          กิจกรรมบางแบบตีความเป็นวิจัยท้องถิ่นก็ได้    เป็นการจัดการความรู้ท้องถิ่นก็ได้
          โจทย์วิจัยด้านการจัดการความรู้ท้องถิ่น   หาได้จากผลงานด้านการวิจัยท้องถิ่น   ดังนั้นหนังสือ “กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น  จุดเปลี่ยนการพัฒนา”   ซึ่งเป็นเสมือน Proceedings ของการประชุม  “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่ 27 ม.ค.48   ซึ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อเดือนเมษายน 2548   จึงน่าจะเป็น “ขุมทรัพย์” โจทย์วิจัยด้าน KM สำหรับผู้สนใจทำวิจัยด้าน KM ในท้องถิ่น

 

         หนังสือ “กระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น  จุดเปลี่ยนการพัฒนา”


          หนังสือเล่มนี้มีขายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ   ราคา 150 บาท
                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                  14 มิ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)