การทำ action plan ในแผนก marketingของภาคใต้


วิธีการและปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการทำ action plan

          การทำ action plan ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) ในแต่ละปีนั้นจะมีให้แต่ละหน่วยงานและแต่ละภูมิภาค ทำaction plan ออกมา โดยจะทำในช่วงสิ้นปีก่อนขึ้นปีใหม่ การทำ action plan ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1.ให้พนักงานในหน่วยงานนั้นๆมีส่วนร่วมในการออกความคิดและ project ใหม่ ในการวางแนวทางเพื่อปฎิบัติงานในปีต่อไป

2. เป็นการวางแผนและแนวทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทในปีนั้นๆ

วิธีการที่ให้ดำเนินการทำ

1.ให้แต่ละหน่วยงานเอาเวลาไปทำ action plan ก่อนขึ้นปีใหม่โดยให้ใช้ระยะเวลาประมาณ 2อาทิตย์ โดยจะต้องระบุระยะเวลา งบประมาณและรายละเอียยดแต่ละแผน

2.ให้manager นำaction planที่ได้ นำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อการตรวจสอบและการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปให้กับแต่ละภูมิภาคและแต่ละหน่วยงาน

3.นำแผนที่ผ่านการอนุมัติแล้วมาปฎิบัติและดำเนินการให้ตรงกับระยะเวลาที่กำหนดใน action plan

ปัญหาที่เกิดขึ้น

1. พนักงานไม่เข้าใจแนวทางหรือนโยบายของบริษัท ทำให้การคิด action plan ไม่ได้ผลเท่าที่ควร

2. การทำ action plan เป็นการทำล่วงหน้าทั้งปีทำให้เกิดการนำ action plan เหล่านั้นไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาเนื่องจากมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง

3.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานในหน่วยงานระหว่างปีทำให้ต้องเสียเวลาทำความเข้าใจ action plan ที่วางไว้

     การทำ action plan เป็นการช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานทั้งปีแต่บางครั้งการทำไว้ล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาการเอาไปใช้จริงอาจไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นหากเรามีการวางแผนและมีการนำการคาดการณ์มาช่วยและอาศัยแผนฉุกเฉินจะทำให้การดำเนินงานมีความสำเร็จเพิ่มขึ้น

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2600เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2005 16:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 13:21 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี