หลักการเขียนข่าว

หลักการเขียนข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
องค์ประกอบของข่าว ประกอบด้วย 5 W กับ 1 H
การเขียนข่าวต้องบอกสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน  แล้วจึงบอกสิ่งที่สำคัญรองลงมา การเขียนข่าวมีองค์ประกอบสำคัญเรียงตามลำดับคือ
-         พาดหัว  ( Headline)
-         วรรคนำ (Lead)
-         ส่วนเชื่อม  (Neck)
-         เนื้อข่าว (Body)
ปกติการพัวหัวเป็นหน้าที่ของบรรณาธิการ การเขียนพาดจึงเขียนเพียงบอกประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราเขียนเท่านั้น
วรรคนำ (Lead) จะเป็นประเด็นสำคัญของเรื่อง คือต้องตอบความสนใจของผู้อ่านว่า Who  What  When  Where  Why  และ How  การเขียนต้องพิถีพิถันเล็กน้อย  ควรเขียนด้วยประโยคสรุปเรื่อง หรือสรุปประเด็นสำคัญ
ส่วนเชื่อม (Neck)  จะเป็นเชื่อมระหว่างวรรคนำกับเนื้อข่าว  ส่วนใหญ่เป็นข้อความที่ขยายประเด็นของเรื่อง  อาจเป็นการให้รายละเอียดของ ...ตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มเติม
เนื้อข่าว  (Body)  เป็นบอกเรื่องที่เหลือจากที่บอกไว้แล้วในวรรคนำ  เป็นข้อเท็จจริงที่สนับสนุนหรือขยายความ หรือช่วยให้วรรคนำได้ความแจ่มชัดมากขึ้น
โดยทั่วไปการเขียนข่าวแบบง่าย ๆ จะมีเพียง 3 ส่วนเท่านั้น คือ  พาดหัวข่าว  วรรคนำ และเนื้อข่าว  ค่อย ๆ ฝึกเขียนและดูแบบอย่างการเขียนข่าวในหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับแล้วจะชำนาญเอง
หลักการเขียนข่าวแจก (Press Release)
-         ยึดหลักการเขียนตามความเป็นจริง
-         เนื้อข่าวไม่จำเป็นต้องยาวมาก  ควรพิมพ์จบในหน้า A4  หน้าเดียว
-         ควรพิมพ์ในกระดาษขาวที่มีสัญลักษณ์ของหน่วยงาน  ระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
-         ถ้ามีภาพข่าวควรจะมีคำอธิบายประกอบใต้ภาพ

สิ่งที่ต้องระวังในการเขียนข่าว

-         ชื่อและนามสกุลของบุคคลในข่าวจะต้องสะกดให้ถูกต้อง
-         ยศ ตำแหน่งของบุคคลในข่าวจะต้องเป็นยศที่ตรงตามความเป็นจริงในขณะนั้น
-         ไม่สอดแทรกความเห็นและความรู้สึกของผู้เขียนลงไปในข่าว
-         การเขียนตัวเลข  ให้ใช้ตัวอักษรแทน  ถ้าไม่ใช่ตัวแลขที่แน่นอนควรใช้คำว่าประมาณ
-------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pr.chumphonความเห็น (2)

in
IP: xxx.164.192.146
เขียนเมื่อ 

อยากเป็นนักข่าว

(อาจาร์ยยิ้งศักดิ์)
IP: xxx.172.215.28
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมนะคุนผู้ชม