เตรียมบุคลากรด้านคลังและพัสดุในการประชุม UKM ครั้งที่ 3/48

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ระบบ GFMIS กับการบริหารงานคลังและพัสดุ

สืบเนื่องจากการติดตามความคืบหน้าการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรด้านคลังและพัสดุ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ที่ผ่านมา สรุปผลการสัมมนามีว่า:-  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ GFMIS ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่นำมาใช้พัฒนางานด้านนี้ จึงขอเสนอให้ศูนย์บริการวิชาการจัดสัมมนาอีกครั้ง โดยให้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ GFMIS จากกองคลัง มาให้คำแนะนำในการใช้ระบบ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม SMEs  ชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ  ขอเรียนเชิญบุคลากรด้านคลังและพัสดุเข้าร่วมประชุมโดยแจ้งรายชื่อไปคุณเอื้องฟ้า  วรรรสิทธิ์ กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ โทร.2028-9 ต่อ 104 ,0-43348-983 ต่อ 104 โทรสาร 0-4320-2408

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)