ขอเชิญมีส่วนร่วมพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย


ขอเรียนเชิญผู้บริหาร นักวิจัยคณาจารย์ทุกท่าน ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนา ระบบบริหารงานวิจัย โดยเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นในครั้งนี้
         วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผมเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร (NURSC) เป็นการประชุมครั้งที่ 8/48 เรื่องแจ้งเพื่อทราบที่สำคัญคือเรื่องคำสั่งแต่งตั้ง ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย เป็นผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านวิจัย) อีกคำสั่งคือคำสั่งแต่งตั้งให้ผมเป็น CKO ของมหาวิทยาลัย นอกนั้นก็มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบอีกหลายเรื่อง คุณมีนา สุนันตา (ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดประชุม NURSC) ได้ขอให้ท่านอาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ (ผึ้ง มน.) ช่วยเขียนบทความเกี่ยวกับงาน “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1 มาแจ้งที่ประชุมด้วย อาจารย์สมลักษณ์ก็กรุณาเขียนมาชื่อเรื่องคือ กองฟืน จุดไฟ และควันหลงในงาน “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1 คิดว่าถ้ามีเวลาอาจารย์สมลักษณ์คงทำลง blog ของท่านให้เราได้อ่านโดยทั่วกันอีกด้วย 

         เรื่องที่ต้องพูดคุยกันมีนับเป็นสิบ ๆ เรื่องสำคัญมาก ๆ ทั้งนั้น เช่นเรื่องการเบิกจ่ายเงินวิจัยงบต่าง ๆ ในเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เรื่องเครือข่ายวิจัยด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย การเลี้ยงแพะครบวงจร เครือข่ายวิจัยทางการศึกษา สรุปการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยภาคเหนือตอนล่าง สรุป Prelude “นเรศวรวิจัย” (2 อธิการบดีพบอาจารย์ Ph.D. รุ่นใหม่) สรุปงาน “นเรศวรวิจัย” สรุปส่งท้าย “นเรศวรวิจัย” (การเขียนบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ) การประเมินผลการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 – 2547 แต่ที่สำคัญที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องการทบทวนระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับ (1) การบริหารเงินวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (2) จากงบประมาณรายได้ (3) จากแหล่งทุนภายนอก (4) การสนับสนุนการตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานวิจัย (5) การจัดทำวารสารคณะ 

         เรื่องทบทวนระเบียบและประกาศ (1) – (5) นี้สำคัญและเร่งด่วนมากครับ ต้องรีบทำเพื่อจัดทำเป็นคู่มือการบริหารงานวิจัยที่จะนำมาใช้กับการบริหารงานวิจัยในวงรอบปีงบประมาณต่อไป (พ.ศ. 2550) ซึ่งกำลังจะเริ่มรอบใหม่ในเร็ววันนี้ เราจึงนัดประชุมกันอีกครั้ง ครั้งที่ 9/48 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 2 ห้องประชุมตึกมิ่งขวัญ โดยที่ประชุมได้มอบเอกสารจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ไปศึกษาเทียบเคียงกันแล้วกลับมาช่วยกันจัดทำร่างเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร นักวิจัยคณาจารย์ทุกท่าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยโดยเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ 

         วิบูลย์ วัฒนาธร
หมายเลขบันทึก: 2587เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2005 12:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:56 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี