10 แนวทางในการปรับปรุงงาน

อะไรที่เราไม่รู้มักไม่ทำร้ายเรา แต่สิ่งที่ทำร้ายเราคืออะไรที่เราคิดว่ารู้ แต่จริงๆแล้วเราไม่รู้

สวัสดีครับขอนำเสนอเรื่องข้อกำหนดการจัดการเรื่องแนวทางในการปรับปรุงงานเพื่อลดความผิดพลาด ซึ่งเป็นรายการที่องค์ได้กระทำอยู่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการที่มีซึ่งเป็นการสรุปง่ายๆเพื่อความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ทันทีคือ1.ได้ข้อมูลพอ คือข้อมูลต้องตรงประเด็น เห็นง่าย และแน่ใจว่าผู้รับได้รับ2.แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้อง ทำง่ายๆด้วยการสอบกลับ(feedback)ว่าเข้าใจตรงกัน3.มีขั้นตอนและวิธีการทำงานที่เหมาะสม "อะไรที่เราไม่รู้มักไม่ทำร้ายเรา แต่สิ่งที่ทำร้ายเราคืออะไรที่เราคิดว่ารู้ แต่จริงๆแล้วเราไม่รู้"ควรออกแบบงานด้วยความคิดว่า "เราไม่ใช่ทุกคนที่รู้"แทนที่จะคิดว่า"ใครๆก็รู้" 4.อย่าเปิดโอกาสให้มีการลืม คือไม่อยากลืมก็อย่าจำเช่นหลีกเลี่ยงการสั่งงานด้วยวาจา ทำlistของงานเอาไว้ 5.ทำให้การทำงานง่าย การลดขั้นตอนงาน การปรับปรุงและการแสดงผลของงาน 6.ให้เวลาเพียงพอที่จะทำ Cross Training 7.สร้างแรงจูงใจและความน่าสนใจของงาน แรงจูงใจ :อย่ายึดติดกับแรงจูงใจที่สามารถมองเห็น-จับต้องได้เสมอไป เช่นคำยกย่อง ประกาศ ความใส่ใจ: ทำนาน ทำลำพัง ทำซ้ำๆ จะลดความใส่ใจของงานลง8.แจ้งกลับความผิดพลาดทันที :งานผลิต ต้องตรวจสอบ งานสำนักงานต้องทบทวน จับให้ทันท่วงที ยิ่งทิ้งช่วงนานยิ่งหาเจอยาก 9.ปรับปรุงการตรวจจับความผิดพลาด ขยายสัญญาน ลดการรบกวนจากปัจจัยอื่นๆ 10.ลดผลกระทบจากความผิดพลาดให้น้อยที่สุด ซึ่งจากแนวทางข้างต้นเป็นเพียงหัวข้อหนึ่งที่ในใช้ในการอบรมพนักงานอยู่ตลอดซึ่งก็ได้ผลกลับมาเป็นที่พอใจและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน panai's km blogความเห็น (0)