วัฒนธรรมองค์กรของวลัยลักษณ์

ทุกคนรู้สึกเป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง

การประชุมศูนย์บริการวิชาการครั้งหนึ่งมีการหยิบยกเรื่องวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา หลายคนเห็นว่า  วลัยลักษณ์ของเรายังไม่มีวัฒนธรรมองค์กร แต่ผมเห็นว่ามีพร้อมยกตัวอย่างห้องทำงานของเรา คือมีน้องใหม่เข้ามาสร้างวัฒนธรรมใหม่โดยการทักทายด้วยการยกมือไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดีในตอนเช้าเมื่อพบกันและในตอนเลิกงานจะกลับบ้าน ผมเห็นว่าวัฒนธรรมเป็นวัตรปฏิบัติที่เราทำจนเป็นวิถีชีวิตปกติซึ่งพวกเราร่วมกันสร้างและพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
วัฒนธรรมการประชุมประจำเดือนของเรานั้นมีสีสันมาก เพราะทุกคนได้รับการยอมรับให้พูดแสดงความคิดความเห็นอย่างอิสระ ทุกคนรู้สึกเป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง มีอะไรก็พูดคุยหารือกันในที่ประชุม อันนี้เป็นวัฒนธรรมที่พวกเราช่วยกันสร้างขึ้นมา และส่วนงานอื่น ๆก็คงจะมีตามแบบฉบับของแต่ละที่ เมื่อรวม ๆกันก็กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของวลัยลักษณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมวลัยลักษณ์ความเห็น (0)