ปลาทู

ปลาทู จะเหลืออยู่ได้อย่างไร

                 "ปลาทู"  เป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  เป็นจิตวิญญาณของสังคม  ที่ควรจะดำรงคงอยู่คู่กับสังคมไทย  มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาทูเป็นสิ่งที่มีการกล่าวถึงมามากกว่า  20  ปี  เพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรปลาทูให้มีความอุดมสมบูรณ์  และสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ปลาทูดังนี้คือ

                 1.  กำหนดห้ามเครื่องมือทำการประมงบางชนิดในฤดูปลามีไข่  วางไข่  และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน  ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดชุมพร  และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภายในระยะเวลาที่กำหนด  (15  กุมภาพันธ์ - 15  พฤษภาคม  ของทุกปี)

                 2.  กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในฤดูที่ปลามีไข่  วางไข่  เลี้ยงลูกในท้องที่จังหวัดพังงา  จังหวัดกระบี่  ภายในระยะเวลาที่กำหนด  (15  เมษายน - 15  มิถุนายน  ของทุกปี) 

                  ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเพียงมาตรการเท่านั้น  แต่มาตรการเหล่านั้นจะสัมฤทธิ์ผลสามารถใช้ได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์  เราและทุกๆ  ท่าน  ต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันในการดูแลรักษา  ปกป้องทรัพยากร  "ปลาทู"  ของชาติไว้ให้คงอยู่นานแสนนานตราบเท่าที่ยังคงดำรงตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยอยู่...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Marine-Fisheries-RDCความเห็น (0)