โครงการlabด่วนถึงตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานการส่งlabด่วนอีกครั้ง เพราะทางฉุกเฉินได้เปลี่ยนระบบจากการส่งใบreqestมาเป็นระบบbarcode  ทำให้การส่งlabด่วนของฉุกเฉินในบางรายไม่สามารถติดสะติ๊กเกอร์ด่วนได้เพราะไปปนกับทางward อื่นๆทางทีมงานlabด่วนต้องประชุมตกลงกันใหม่เพื่อให้ทางฉุกเฉินได้ผลlabที่รวดเร็วตามวัตถุประสงค์ที่ได้ทั้งไว้