HACC_KKU ประชุมที่ปรึกษา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ที่ปรึกษาโครงการ EP2ประชุม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ การเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชน

   ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. HACC_KKU เชิญที่ปรึกษา โรงพยาบาล ๑๗ ท่าน ทำ AAR เพื่อแลก เปลี่ยน เรียน รู้ กระบวนการเยี่ยมให้คำปรึกษา โดยมีเป้าหมาย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงพยาบาลเครือข่าย ในโครงการ ของ พรพ EP2

  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมภพ พระธานี ได้เล่าประสบการณ์ ถึงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีประเด็นที่น่า สนใจ คือ ดีที่ผู้นำ หากโรงพยาบาลใด ผู้อำนวยการ ทุ่มเท ความสนใจ ความใส่ใจ จะเห็นการพัฒนาที่ชัดเจน เช่น โรงพยาบาล เชียงยืน ที่ นายแพทย์ สมชาย เทเวลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง น่าเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ดี

JJ บันทึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

2567

เขียน

17 Aug 2005 @ 07:38
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:10
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก