1. แอร์  ลดการใช้แอร์มาใช้พัดลมดังเดิม (ไม่มีแอร์แต่ก่อนยังใช้พัดลมเย็นได้) งดเปิดแอร์ในวันที่อากาศเย็นสบาย(วันฝนตก)  กำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดแอร์ กำหนดวันรณรงค์ไม่เปิดแอร์เปิดพัดลม
  2. กระติกน้ำร้อน หันมาใช้กระติกน้ำร้อนที่มีสารเคลือบความร้อนสามารถเก็บความร้อนได้นาน6-8 ชม.(เลิกงานพอดี) การใช้กระติกน้ำร้อนที่เป็นแบบเสียบไฟตลอด ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองไฟฟ้าตลอดเวลาทำงานxจำนวนวันที่ใช้%ชม.การใช้ ไม่คุ้มเท่ากับการใช้กระติกน้ำร้อนสมัยอดีต

วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะแล้วจะนำเสนอแนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงานที่ย้อนกลับสู่อดีตในครั้งหน้า

                            เสนอแนะเพิ่มเติมข้อคิดได้เพื่อเป็นการร่วมคิดเพื่อประเทศไทยกับการใช้พลังงานได้