ผมไปเจอ homepage ของนาย Hugo Liu นักศึกษาปริญญาเอกที่ MIT Media Lab งานของนายคนนี้น่าสนใจมาก

คนอะไรเก่งชมัด ถ้ามีน้องสาวจะรีบยกให้