GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ปัญหาในการดึงให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบและแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว

แรงจูงใจคือสิ่งสำคัญ

             การพัฒนาระบบก็เปรียบเสมือนกับการพัฒนาองค์กร  การจะให้พนักงานทำงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลถือว่าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้อย่างเต็มที่ เพราะปัญหาเกี่ยวกับคนถือว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและไม่มีสูตรตายตัวที่สามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรต่างๆได้ การสร้างแรงจูงใจถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถดึงคนหรือผู้ใช้ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ การจูงใจก็มีหลายแนวทางในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการจูงใจโดยยึดวัตุประสงค์(management by objectives) โดยมีหลักการคร่าวคือการให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งสามารถวัด  ตรวจสอบและประเมินได้และมีข้อมูลป้อนกลับ(Feedback) เสมอ เพื่อเป็นการให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ในกรณีที่มีผลงานสำเร็จตามวัตุประสงค์

              จากแนวคิดการจูงใจข้างต้น การจะให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ ควรเริ่มจากการให้ข้อมูลผู้ใช้ ประโยชน์ และวัตุประสงค์ที่จะได้รับจากการใช้ระบบเพื่อที่จะสามารถกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและสามารถประเมินถึงความสำเร็จของผู้ใช้ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับสำหรับผู้ใช้เพื่อจะได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2563
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)