อุปสรรคการทำ km ในองค์กร

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ

        จากหน้าที่ ที่ได้รับมอบให้เป็นผู้ประสานงานการทำ km ในองค์กร ดูเหมือนไม่ยากนัก ถ้าตั้งใจอย่างจริงจังในการศึกษาและเริ่มปฏิบัติอย่างทุ่มเท เพื่อให้ทุกองค์กรในหน่วยงานเกิดkm ขึ้น โดยเริ่มจากการให้ความรู้ และผักดันให้สู่การปฎิบัติ และตั้งทีมงาน km ให้ความรู้กับทีมงาน ศึกษา ค้นหาประสบการณ์ การดำเนินการด้าน km .....

         แต่มาวันนี้ ได้พบว่าอุปสรรคที่แท้จริงในการทำ km คือผู้บริหารที่ได้รับมอบให้ดูแล km ขององค์กรคนใหม่ ไม่เข้าใจ(แน่ใจว่ามีความรู้) และยึดติดกับการบริหารและดำเนินงานแบบเดิม ๆ  ไม่เปิดโอกาส และยังปิดกั้นขบวนการและการดำเนินงาน km

        ความจริงแล้ว อยากจะตัดพ้อถึงผู้บริหาร ให้เข้าใจว่า "มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ" ในตนเอง ในด้านต่าง ๆ มากมาย ถ้าเราค้นหา และดึงศักยภาพของบุคลากรในองค์กรที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ จะได้ประโยชน์ที่มากมายหลายด้าน ซึ่งจะเป็นการช่วยกันผลักดัน(ใช้ศักยภาพเพียงคนละเล็กน้อย)และพัฒนาองค์กรให้ไปสู่ความเป็นเลิศหรือสู่ระดับสากลได้โดยไม่ยากนัก  ดีกว่าใช้บุคลากรเพียงส่วนเล็กน้อย(ที่คิดว่ามีศักยภาพมากมาย)มาผลักดัน

        องค์กรของท่านใด มีอุปสรรคในการทำ km บ้างไหมค่ะ และท่านคิดอย่างไร และแก้ไขอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าของบล็อกความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
คำตัดพ้อนี้ คือหัวใจของ KM ครับ