ชาวชุมชนเมืองสนใจเรื่องเบาหวาน

คนที่เป็นเบาหวานในชุมชนไม่กล้าจะทำอะไร เพราะมีความรู้เรื่องโรคน้อย

วันนี้ดิฉันและ ผศ.สมนึก กุลสถิตพร อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ไปพบและพูดคุยกับคุณกิตติ อัจฉริยสกุลชัย รองประธานชุมชนแสนสบาย-แสนสุข ใกล้ๆ กับโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เราไปขอความร่วมมือในโครงการวิจัยเรื่องการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒

การติดต่อขอความร่วมมือจากชุมชนโดยตรง มีการตอบรับที่ดีมาก ให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเมื่อครั้งที่เราคุยเรื่องนี้และขอความร่วมมือจากหน่วยราชการที่รับผิดชอบด้านสุขภาพ "ราวฟ้ากับดิน"

คุณกิตติบอกว่า คนที่เป็นเบาหวานในชุมชนไม่กล้าจะทำอะไร เพราะมีความรู้เรื่องโรคน้อย ค่ารักษาต่างๆ ก็แพง บางทีก็ไม่มีเงิน ด้อยโอกาส ไม่กล้าเรียกร้องอะไร ระหว่างที่คุยกันมีกรรมการที่เป็นเหรัญญิกมาร่วมวงด้วย ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเบาหวานหลายอย่าง ภรรยาของประธานชุมชนแวะเข้ามาคุยเป็นพักๆ เพราะต้องทำงานไปด้วย สะท้อนให้เห็นว่าชาวชุมชนมีความกระตือรือร้นและสนใจสุขภาพของตนเอง

คุณกิตติถามว่าขอให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เทพ หิมะทองคำ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานแก่คนในชุมชนบ้างจะได้ไหม เพราะคนในชุมชนสนใจ อาจมีคนฟังเป็นร้อย

เรื่องการให้ความรู้แบบนี้ เป็นงานสาธารณะประโยชน์ ที่ทีมของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ทำอยู่เป็นประจำและต่อเนื่อง ยิ่งชุมชนใกล้เคียงร้องขอ เรายิ่งเต็มใจ และเป็นไปตามที่ดิฉันคาดไว้คือเมื่อทราบความต้องการของคนในชุมชน อาจารย์เทพก็รับปากทันที 

ดิฉันคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ต่อไปเราคงร่วมมือกับชุมชนได้อีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)