สัมมนาจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนสร้างความเข้มแข็งระบบการเงินฐานรากและชุมชนสวัสดิการ


คุณอำนวยตัวจริงเสียงจริง

แหม่มช่วยร่างโครงการและกำหนดการสัมมนาซึ่งผมหยิบเอาเอกสาร 3 เล่มหลักมาเขียน ความสำคัญของเรื่อง คือ 1)งานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค ของสนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ขอขอบคุณอ.สีลาภรณ์ บัวสายที่กรุณาส่งมาให้) 2)ร่างแผนแม่บทการเงินระดับฐานรากของคณะอนุกรรมการยกร่างแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก และ3)นโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการชุมชนรวบรวมโดยส่วนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนซึ่งให้ความสำคัญกับองค์กรการเงินชุมชนครอบคลุมภารกิจต่าง ๆอย่างกว้างขวางมาก เป็นเสมือนหน่วยจัดการงบประมาณมูลฐานเพื่อพัฒนาชุมชนในทุกด้าน

โดยที่แผนและมาตรการสนับสนุนได้ระบุหน่วยประสานงานและหน่วยปฏิบัติการสนับสนุนไว้อย่างหลากหลายมาก คือ สศค. พช. พอช. กทบ. ธ.ออมสิน ธกส. เครือข่ายองค์กรการเงินระดับฐานราก กสส. ธอส. ธพว. ธ.กรุงไทย ก.อุตสาหกรรม/สสว. สกว. ก.วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่สนใจ กรมบัญชีกลาง กตส. สมาคมนักบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ก.สาธารณสุข สสส. กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ระหว่างคุณอำนวยกับส่วนนโยบาย ยุทธศาสตร์และการประสานงานเพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้ทราบสถานะและบทบาทที่เป็นจริง โดยเฉพาะในส่วนของคุณอำนวยนั้นต้องการถอดบทเรียนขุมความรู้และแก่นความรู้จากประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในพื้นที่จริงด้วย

เพื่อสร้างการเรียนรู้ระหว่างคุณอำนวยกับส่วนนโยบาย ยุทธศาสตร์และการประสานงานเพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้ทราบสถานะและบทบาทที่เป็นจริง โดยเฉพาะในส่วนของคุณอำนวยนั้นต้องการถอดบทเรียนขุมความรู้และแก่นความรู้จากประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในพื้นที่จริงด้วย

เราจะจัดสัมมนาในวันที่ 27-28 ก.ย.นี้ที่กรุงเทพ
กลุ่มเป้าหมายคือคุณอำนวยตัวจริงเสียงจริงจำนวน 20 คนและคนทำงานเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์และการประสานงาน 20 คน

หมายเลขบันทึก: 2548เขียนเมื่อ 16 สิงหาคม 2005 16:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:56 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี