พื้นที่ใดในจังหวัดชุมพรขาดแคลนพืชอาหารสัตว์แจ้งกลับด้วย

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แจ้งกลับที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร 077611063
เนื่องจากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์อาจจะเข้าไม่ถึงพื้นที่ที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์เพื่อการผลิตสัตว์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมในช่วงหน้าฝยนี้ ช่วยแจ้งกลับมาที่สถานีอาหสรสัตว์ชุมพรด้วย เพื่อจะได้จัดส่งพืชอาหารสัตว์ และเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Forageความเห็น (0)