USER INVOLVEMENT

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มักต้องมีปัญหา

สัปดาห์นี้ได้การบ้านเกี่ยวกับวิธีการ และปัญหาในการให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม (User involvement) จึงทำให้นึกถึงการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ตั้งแต่เกิดวิกฤติเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ ทำให้หลายๆบริษัทหันมาให้ความสนใจกับการอนุรักษ์พลังงานกัน บริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่เห็นอย่างชัดเจนคือ

1.การปิดไฟ ปิดแอร์ตอนเที่ยง และก่อนเลิกงาน 1 ชม.

2.ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ตอนเที่ยง

วิธีการ

1.บริษัทฯออกประกาศให้ทุกคนร่วมมือกัน

2.จัดนิทรรศการ สัปดาห์ อนุรักษ์พลังงาน

3.จัดประกวดคำขวัญสำหรับการอนุรักษ์พลังงาน และมีรางวัลสำหรับผู้ชนะ

ปัญหา

1.ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ เนื่องจากไม่มีอะไรจูงใจให้ปฏิบัติ

2.พนักงานมองไม่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ เพราะไม่ได้เป็นผู้เสียเงินเอง

หากไม่สามารถทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯได้ บริษัทฯก็จะยังพบปัญหาเหล่านี้ไปตลอด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMassignmentความเห็น (0)