เป้าหมายคือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

อยากให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงงานอยู่เสมอ
 การดำเนินงานโครงการ Patho Otop ก็ได้ดำเนินการมาเป็นเดือนที่สามแล้ว ทุกทีมก็มุ่งมั่นพัฒนางานของตนตามแนวทางของกระบวนการที่กำหนดกรอบไว้ให้ ภายใต้การดูแล แนะนำ ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาโครงการ  เนื่องจากโครงการจะสิ้นสุดราวปลายปี 48  แต่ละทีมจึงก้าวเข้ามาถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแล้ว  ตรงนี้เป็นจุดสำคัญ พี่เลี้ยงจะต้องมีคำถามและคำตอบอยู่ในใจแล้วว่า จะเก็บเกี่ยวผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ออกมาให้เห็นประโยชน์ได้อย่างไร   ความคาดหวังของพี่เลี้ยงทุกท่าน คงไม่เพียงแต่ให้โครงการที่รับผิดชอบดูแลอยู่เสร็จสมบูรณ์  แต่คงต้องการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติการ  อยากให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงงานอยู่เสมอ  และนั่นก็คือเป้าหมายของโครงการ Patho Otop ด้วยเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hemato หรรษาความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ตอนนำเสนอผลโครงการอย่าลืมให้แต่ละโครงการนำเสนอด้วยว่าจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างไร

ฝากเรียน อ. หมอปารมีว่าถ้าอยากเชิญผมมาร่วมงานนำเสนอผลงานผมก็ยินดีนะครับ