ความเห็น 1662

เป้าหมายคือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ตอนนำเสนอผลโครงการอย่าลืมให้แต่ละโครงการนำเสนอด้วยว่าจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างไร

ฝากเรียน อ. หมอปารมีว่าถ้าอยากเชิญผมมาร่วมงานนำเสนอผลงานผมก็ยินดีนะครับ