คราวนี้ก็มาถึงหัวข้อวิธีการและปัญหาในการให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในพัฒนาระบบ ขอพูดถึงร้านขายกาแฟยี่ห้อหนึ่งซึ่งจะใช้วิธีการในการพัฒนาร้านโดยให้พนักงานที่อยู่ตามสาขาสามารถคิดค้นและเสนอสูตรกาแฟที่คิดว่าน่าจะขายได้ให้ไปลองทำมาขายดู ซึ่งก็เป็นวิธีการพัฒนาสูตรกาแฟของร้านที่ดีอีกทางหนึ่ง  แต่ปัญหาที่เจอสูตรที่คิดขึ้นอาจขายได้เฉพาะพื้นที่และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและมีความเสี่ยงในการจำหน่าย  ในมุมมองของผมรู้สึกว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาไปพร้อมกับองค์กร ทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร