ศูนย์คุ้มครองเด็กฯ ขอนแก่น นำ KM มาพัฒนางาน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หน่วยราชการ ในจังหวัดขอนแก่น นำวิธีการ ลปรร มาพัฒนางาน

   ร.ศ ประจักษ์  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผ.ศ พัชรี รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ร.ศ จิตเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ไปจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองเด็กฯ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนางาน โดยใช้กระบวนการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ มาเป็นเครื่องมือ จากความต้องการของผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความประสงค์ที่จะให้เพิ่มกระบวนการทำงานเป็นทีม โดยสหสาขาวิชา มีเป้าหมาย และ การประเมิน ที่ชัดเจน ทีมงาน KKU_KM จึงบูรณาการนำกิจกรรม Organization Development เข้ามาช่วย ทำให้บรรยากาศ ของการสัมมนาเป็นไปด้วยดี เจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีความตั้งใจ และ เข้าใจในกระบวนการ ลปรร โดยมีการกิจกรรม Story Telling และ ใช้ กระบวนการ Dialog มาเป็นวิธีการสื่อความความหมาย

 ท้ายที่สุดทางเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองเด็กฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่การพัฒนางาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ เด็ก และ เยาวชนที่เข้ามาร่วมพัฒนา สามารถออกไปอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ มีความรู้ มีประสบการณ์ในวิชาชีพ ที่ตนเองสนใน หลังจากมีกระบวนการให้ความรู้ และ ประสบการณ์ตรง โดยครูมืออาชีพ ชองศูนย์ฯ ดังกล่าว และ ทีมงาน KKU_KM จะมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนางานครั้งนี้อีกประมาณ ๑ เดือนถัดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2568, เขียน: 17 Aug 2005 @ 07:57 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)