User Involvement

ทำด้วยใจ

จากประสบการณ์ในการทำงานของตัวเองที่ผ่านมา ก็เห็นด้วย (ในบางครั้ง) กับคำพูดที่ว่า "ข้าราชการไทย ทำงานแบบเช้าชาม เย็นชาม"  หลาย ๆ คนที่ทำงานมานาน เป็นคนรุ่นเก่าไปเสียแล้ว เพราะไม่ยอมที่จะพัฒนาตัวเอง ไม่ยอมรับปรับเปลี่ยนตัวเองให้ก้าวทันไปกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หลาย ๆ คนทำงานเพราะหน้าที่ หน้าที่ที่ต้องทำ ไม่ได้ทำด้วยใจ   ไม่ได้มีจิตวิญญาณ สามัญสำนึกที่จะทำงานของตนให้ดีที่สุด ให้มากกว่าคำว่าหน้าที่

หากทุก ๆ คนทำทุกอย่างด้วยใจ ผลที่ได้รับจะออกมาดียิ่งกว่า อีกทั้งจะไม่รู้สึกว่าเหนื่อย เพราะแค่เหนื่อยกาย แต่อิ่มใจ ความเหนื่อยก็จะหายเป็นปลิดทิ้ง

การจะสร้างสามัญสำนึกให้ทุกคนทำงานด้วยใจนั้น ต้องทำให้เขาเหล่านั้นรู้สึกว่า พวกเขาคือเจ้าของ ให้ทุก ๆ คนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพ  ให้ความสำคัญกับทุก ๆ คนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรโดยรวม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้เกี่ยวกับ Knowledge Managementความเห็น (0)