งานวิจัยการเงินระดับจุลภาคของสภาพัฒน์ฯโดยTDRI

กลุ่มการเงินระดับจุลภาคมีวัตถุประสงค์เฉพาะตัวที่หลากหลาย

มีคนสอบถามรายงานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาคของสภาพัฒน์ฯจัดทำโดยTDRI ผมเลยถ่ายหน้าปกส่งมาให้ดู น่าจะขอได้จากสภาพัฒน์ฯครับ


รายงานนี้มีข้อเสนอที่น่าสนใจหลายเรื่อง ที่ผมเก็บมาเล่าเรียกน้ำย่อยมี 2 เรื่องคือ 1) ข้อเสนอให้มององค์กรการเงินระดับจุลภาคที่ไม่เป็นทางการ(ซึ่งเป็นปริมณฑลที่หน่วยจัดการความรู้ฯให้ความสนใจ)ว่าไม่ควรนำกรอบมาตรฐานคุณภาพที่เป็นสากลมาเป็นตัวเทียบ เพราะกลุ่มเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะตัวที่หลากหลาย (ซึ่งสอดคล้องกับการมองกลุ่มเหล่านี้เป็นหน่วยจัดการงบประมาณมูลฐานเพื่อพัฒนาชุมชนในแผนแม่บทการเงินฐานราก) 2)เสนอให้ติดตามศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานของกลุ่มสัจจะวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชนของครูชบ ยอดแก้วซึ่งมีความน่าสนใจ (ซึ่งถ้าได้ติดตามอย่างไม่กระพริบ ก็จะเห็นพลังความเปลี่ยนแปลงในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ที่โรงแรมกรีนเวิลด์ จังหวัดสงขลา สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูชบ ยอดแก้ว01-1282933)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)