ความแตกต่างระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้

เรื่อง การยอมรับคนอื่น

ผู้ชนะ :จะยอมรับนับถือคนที่มีความสามารถเหนือกว่าและจะเรียนรู้จากคนเหล่านั้น

ผู้แพ้จะ :ทำในทางตรงกันข้ามและพยายามหาข้อผิดพลาดของคนที่เหนือกว่าตนเอง

คุณจะเลือกเป็นใคร