คนดอย
นาย ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์

ถอดรหัสครูสมพรคนสอนลิง


ไม่เป็นเพียงครูสมพรคนสอนลิง แต่เป็นครูสมพรคนสอนคน

ครูสมพรคนสอนคน หนังสือ
<p>1.      การปฏิรูปการเรียนรู้  ดู  VCD ครูสมพร หาจุดเรียนรู้วิธีการสอนตามแนวทางของครูสมพร</p><p>2.      การให้  กับลูกน้อง 4 แบบ  มี 1)ให้โอกาส  2 ให้ความรู้  3 ให้อภัย(การเรียนรู้) 4 .ให้เกียรติ</p><p>3.      อย่าคิดว่ามันยาก</p><p>4.      ทำทีละอย่าง เดินทีละก้าว</p><p>5.      พูดให้จำ  ทำให้ดู  ไม่ดีแต่พูด  อยู่ให้เป็น  อย่าเกี้ยวกลาด</p><p>6.       ความรัก  (1 บุพเพสันนิวาส  2  พึ่งพา  3  ใกล้ชิด)</p><p>7.      การทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสอบ  ไม่ต้องวัดผล  ทำไปเรื่อยๆ ดู Process (Process  Innovation)  ดูพฤติกรรม  ดูผลการเรียนรู้</p><p>8.      จิตสงบปัญญาเกิด > เรียนไม่มีสอบ > ดูพฤติกรรม
</p><p>9.      สอนโดยไม่ให้รู้ว่าถูกสอน (ใส่มุขใน  C_Cement หาสุนัขมาให้ฝึก)</p><p>10.  ชีวิตเราจนป่านนี้ได้อะไรบ้าง ถามตัวเอง เพื่อการประเมิน (ครูสมพรประเมินตนเอง  เราได้อะไรจากลิง)</p><p>11.   สอนให้ลูกศิษย์ไว้ใจครู กับพ่อแม่  ครูต้องให้ความไว้ใจ  ให้ความอบอุ่นเสมอ</p><p>12.  จบอนุบาล > จบในห้องเรียน > ออกสู่โลกกว้าง</p><p>13.  การเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่เดียว ตลอดเวลา เรียนรู้ที่ไหนก็ได้  ทุกแห่ง
</p><p>14.  แผนการสอน > มือหมุน  ปากกัด   ตีนถีบ</p><p>15.  ให้รู้จักอันตรายเพื่อเกิดจิตสำนึกความปลอดภัย
</p><p>16.  ให้รู้จักมะพร้าวเหมือนรู้จักงาน  จากง่ายไปหายาก สร้างโจทย์ให้ยากขึ้นโดยไม่ให้รู้ตัว</p><p>17.  ผู้นำต้องทำเป็นตัวอย่าง</p><p>18.  อุปสรรคคือการศึกษา</p><p>19.  ย้ำคิดย้ำทำ ใช้เวลา </p><p>20.  สอนให้ทำใช้เวลานาน  สอนคิดใช้เวลาน้อย
</p><p>21.  การศึกษาต้องต่อเนื่อง (Fa ต้องให้กำลังใจ  อย่าเบื่อที่จะทำ  อย่าเบื่อที่จะพูด)</p><p>22.  อุปกรณ์การสอนมีความสำคัญ</p><p>23.  เมื่อลิงกลัว  ต้องให้กำลังใจ</p><p>24.  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ตามที่อยากให้เห็น เช่นมะพร้าวสีน้ำตาล ก็หาสีน้ำตาลมาวางเยอะๆ</p><p>25.  ทดสอบการเรียนรู้โดยการลงมือทำจริง  ถ้ายังทำไม่ได้ต้องฝึกต่อ</p><p>26.  ต้องลงมือทำกับเขาด้วย เพื่อสร้างความศรัทธา</p><p>27.  ว่าเขาโง่ไม่ได้ต้องว่าเราโง่</p><p>28.  ทำได้แล้วไม่ทำต้องดุ  ทำได้ดีก็ต้องชมเชย</p><p>29.  ครูสอนให้รับผิดชอบ   ฝึกแบ่งปัน</p><p>30.  Safety  ต้องมาก่อน สติ</p><p>31.  มองทุกอย่าง อย่างแยกแยะ  ไม่โจมตีใครแบบเหมารวม</p><p>32.  เริ่มต้นโดยการให้ความรักก่อนให้ความรู้  ให้ใจเบิกบาน เหมือนแม่รักลูก</p><p>33.  อ่านหนังสือแล้วประยุกต์ใช้กับชีวิต</p><p>34.  อย่าเห็นแก่สิ่งนอกกาย
</p><p>35.  รู้จักการขยายงานการจัดตั้ง คิดเสียบ้าง อย่าดีแต่ท่องบ่น</p><p>36.  การเรียนการสอนต้องให้ปิ๊ง</p><p>37.  กวนน้ำให้ขุ่นจะไม่เห็นปลา (อย่าตี)</p><p>38.  รู้จักแยกแยะเหตุผลดีชั่ว  แตกตื่นตัวประวัติศาสตร์ ผทำประวัติศาสตร์พี่ Cell head)</p><p>39.  เข้าหาปราชญ์ประสบการณ์ </p><p>40.  อย่าดูถูกผู้หลักผู้ใหญ่
41.  อย่าดูถูกภูมิปัญญาชาวบ้าน เขาเกิดมาก่อนเรา
42.  สิ่งรอบด้านล้วนเป็นครู
43.  ปัญหาอยู่ที่เราความยากอยู่ที่ราไม่ใช่อยู่ที่ลิง อันช้างกลางป่าจับมาหัด สารพัดฝึกได้ดั่งใจหมาย
รานักเรียนครูเพียรสอนแทบตาย  เมื่อทำนี้ไม่ได้ก็อายลิง  (ผิด  คือ อย่าไปโทษลิง   เพราะเราต้องโทษตัวเราเอง)
อันลิงช้างกลางป่าจับมาหัด   สารพัดฝึกได้ดั่งใจหมาย   เราเป็นครูความรู้มีมากมาย  ถ้าสอนเด็กไม่ได้ต้องอายลิง(ถูก)
มนุษย์มุ่งแสวงหาสิ่งที่ไม่มี  และได้สิ่งที่ไม่มี  และอยู่กับสิ่งที่ไม่มี (พุทธทาสภิกขุ)
</p><p>44.  ในความเงียบมีอะไรเกิดขึ้นมากมาย ธรรมชาติ</p><p>45.  อาจารย์ต้องเป็นผู้รู้</p><p>46.  รู้เกิดขึ้น  รู้ตั้งอยู่  รู้ดับไป (3 รู้)  นี่คือวิทยลัยของลุง</p><ul><li>ระดับประถม 
</li></ul><p>47.  อุปกรณ์ต่างกัน</p><p>48.  การแสวงหาอิสระภาพ</p><p>49.  ให้ความรักจนเคยชิน</p><p>50.  สาย (เชือก)คือสติ
51.  คนหมดสติ  ก็หมดสภาพ
52.  บรมครู  คือพระพุทธจ้า
มัธยมศึกษา
53.  การศึกษาไม่หยุดนิ่ง
54.  ลงน้ำกับเขาด้วย
55.  คนเป็นครูต้องอดทน ไปว่าลูกศิษย์โง่ไม่ได้
ปริญญาตรี
56.  ครูสอนให้รับผิดชอบ  แบ่งปัน คอยวัดสติสัมปชัญญะ
57.  ไม่มองแบบเหมารวม ลิงไม่ทุกตัวที่โดนตี
58.  สิ่งรอบด้านล้วนเป็นครู
59.  คิดแบบบูรณาการ  > ความคิดของแม่ + พระพุทธทาส
</p>

หมายเลขบันทึก: 25704เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2006 07:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:21 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (12)
 • มีทั้งเป็นหนังสือและเทปรายการเป็นVCDรายการเวทีชาวบ้าน ใครยังไม่เคยอ่านหรือได้ชม อยากเชิญชวนให้ได้สัมผัส น่าจะสร้างแนวทางและพลังให้ได้ขึ้นอีกเยอะเลยครับ

ตัวอย่างการนำไปแนวความคิดไปประยุกต์ใช้กับเรื่อง TPM

กลุ่มที่ 5 How  To Implement  TPM

 • คน
  1.      การจัดการ
  -          นโยบายที่เหมาะสมกับธุรกิจ (สภาพธุรกิจ)
  -          สนับสนุนอย่างเต็มที่
        *เงิน
        *ความรู้
        *เครื่องมือ
  -          ผู้นำต้องทำเป็นตัวอย่าง   เดินตรวจเครื่องจักรบางวาระ ,รับฟังปัญหาหน้างาน
  -          ต้องจริงใจ และจริงจัง เพื่อให้ยั่งยืน
  -          การวัดผลดูที่พฤติกรรมของคนไม่ใช่ดูที่เครื่องจักร
  2.      ปฏิบัติการ
  -          มีคุณค่าที่ได้รับ
  -          ได้รับการยกย่องภาคภูมิใจ
  -          โอกาสพัฒนาเจริญเติบโต
  -          ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  -          ใจเสียสละ
  -          ใฝ่รู้
  -          มีจิตสำนึกในงาน
  -          มีทัศนคติเชิงบวก
  -          คิดเอง + มีส่วนร่วม
  -          เรียนรู้ในสิ่งรอบๆตัว
  3.      บังคับบัญชา
  -          เข้าใจนโยบายและเป้าหมายที่ถูกต้อง
  -          เป็นตัวอย่างที่ดี
  -          ถ่ายทอดนโยบาย และเป้าหมายสู่พนักงานปฏิบัติการให้ชัดเจน
  -          ต้องเข้าใจภารกิจตัวเองให้ถ่องแท้พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้เป็นตัวอย่างตลอดเวลา
  -          ให้โอกาส  อย่าด่า

 

เหมือนหลวงพ่อชาสอนศิษย์ที่เป็นชาวต่างชาติ

ตัวอย่างการนำไปแนวความคิดไปประยุกต์ใช้กับเรื่อง TPM

กลุ่มที่ 5 How  To Implement  TPM

 • คน
  1.      การจัดการ
  -          นโยบายที่เหมาะสมกับธุรกิจ (สภาพธุรกิจ)
  -          สนับสนุนอย่างเต็มที่
        *เงิน
        *ความรู้
        *เครื่องมือ
  -          ผู้นำต้องทำเป็นตัวอย่าง   เดินตรวจเครื่องจักรบางวาระ ,รับฟังปัญหาหน้างาน
  -          ต้องจริงใจ และจริงจัง เพื่อให้ยั่งยืน
  -          การวัดผลดูที่พฤติกรรมของคนไม่ใช่ดูที่เครื่องจักร
  2.      ปฏิบัติการ
  -          มีคุณค่าที่ได้รับ
  -          ได้รับการยกย่องภาคภูมิใจ
  -          โอกาสพัฒนาเจริญเติบโต
  -          ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  -          ใจเสียสละ
  -          ใฝ่รู้
  -          มีจิตสำนึกในงาน
  -          มีทัศนคติเชิงบวก
  -          คิดเอง + มีส่วนร่วม
  -          เรียนรู้ในสิ่งรอบๆตัว
  3.      บังคับบัญชา
  -          เข้าใจนโยบายและเป้าหมายที่ถูกต้อง
  -          เป็นตัวอย่างที่ดี
  -          ถ่ายทอดนโยบาย และเป้าหมายสู่พนักงานปฏิบัติการให้ชัดเจน
  -          ต้องเข้าใจภารกิจตัวเองให้ถ่องแท้พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้เป็นตัวอย่างตลอดเวลา
  -          ให้โอกาส  อย่าด่า

 

  

เรียน ท่านประธานเครือข่ายภาคธุกิจ (อาจารย์ทวีสิน)

 คน สอน ลิง นำมา ปรับเป็นสอน "ฅน"

 แต่บางครา "คน กับ ฅน เหตุ เรียนรู้ร่วมกัน ไม่ค่อยจะได้"

 JJ จะไปราชการ WSU ระหว่าง ๑๑-๒๓ พ.ค คาดว่าจะถึงขอนแก่น ๒๓ค่ำๆครับ ๒๔ ถึง ๒๖ ขออนุญาต " F2F กับท่าน" กรุณา โทร.๐๑-๗๖๙๑๖๔๖ เพื่อ M2M ครับ

 • เข้ามาขอ copy รหัสทั้ง 59 ข้อไปปรับใช้กับการพัฒนางาน..พัฒนาคน..และพัฒนาองค์กร (และพัฒนาตนเองด้วย) ขอบคุณมากค่ะ...
 • ชอบข้อ 27 ค่ะ "ว่าเขาโง่ไม่ได้ ต้องว่าเราโง่" เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ตราบใดที่ผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนรับไปปฏิบัติได้ ก็แสดงว่าผู้สอน"ไม่สามารถ"

เติมข้อ 60

ทางหนึ่งรุกด้วย วินัย  ทางหนึ่งรุกด้วยความรัก อาหาร ข้าว

 

 • เขียนประวัติภรรยาผิด จะถูกลดเงินเดือนไหมครับ
 • ต่ำแหน่ง : Deputy Managing Director

Image Hosted by ProPhotoHost.com 

"Real Love are not for Love somebody, It for Everybody & Nobody”

 

 

ถ้ามองกลับมุม ลิงต่างหากที่สอนครู!!!

ลิงยังเป็นครู เขาเรียก  Km ธรรมชาติหรือเปล่านะ 555555555     สวัสดีค่ะพี่ทวีสินสบายดีนะค่ะ  น้องกิ่งค่ะ

 •  ตามมาขอบคุณครับ
 •  เข้ามาหลายครั้ง แถมยังทำ Link ไว้ใน บันทึกโน้น นานมาแล้วครับ

ขอบคุณครับอาจารย์

อาจารย์สบายดีนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี