ongoing R2R: Psoriasis self-help group

ความเครียดเป็นปัจจัยที่สามารถกระตุ้นทำให้สะเก็ดเงินมีอาการกำเริบได้ จึงได้มีความคิดที่ว่า ถ้าลดความเครียดด้วยวิธีการทำกระบวนการกลุ่มในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน อาจจะทำให้อาการของโรคนี้ทุเลาได้

โรคสะเก็ดเงินเป็นภาวะที่ร่างกายคนเรามีการเจริญของผิวหนังผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็น เซลล์ผิวหนังมีการผลัดเปลี่ยนเร็วขึ้นทำให้มีสะเก็ดสีขาวเห็นอยู่ทั่วไปที่ผิวหนังโดยเฉพาะที่ศอก และเข่า และที่ศีรษะ บางคนมีความผิดปกติของเล็บ และมีอาการปวดข้อร่วมด้วยครับ 

จากความรู้พื้นฐานที่ว่าความเครียดเป็นปัจจัยที่สามารถกระตุ้นทำให้สะเก็ดเงินมีอาการกำเริบได้ จึงได้มีความคิดที่ว่า ถ้าลดความเครียดด้วยวิธีการทำกระบวนการกลุ่มในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน อาจจะทำให้อาการของโรคนี้ทุเลาได้ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยในลักษณะทดลองด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์จากภาควิชาจิตเวช โดยเปรียบเทียบกับการไม่มีกระบวนการกลุ่ม ขณะนี้กำลังดำเนินการศึกษาวิจัยอยู่ครับ

นอกจากนั้นทีมวิจัยยังมีโครงการต่อเนื่องที่จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในทีม ที่จะนำกลุ่มโดยใช้วิธีดังกล่าว ถือว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ต่อไปด้วยครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมอสุขแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)