1.  ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองคิดไว้และยังได้ความรู้เกี่ยวกับใช้โปรแกรม Flash ด้วย ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เคยใช้เป็นครั้งแรก  ในตอนแรกคิดว่าเวลาเขาสร้างรูปเคลื่อนไหวเขาทำกันอย่างไร ตอนนี้พอเข้าใจบ้าง

2.  สิ่งที่หวังแล้วยังไม่ได้นั้นไม่มี เพราะหวังเพื่อให้ตนเองได้ความรู้เกี่ยวกับสร้าง CAI เบื้องต้นสำหรับการใช้งาน

3. สิ่งที่ควรปรับปรุง อยากให้อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันแต่ละตัวหรือความหมายของฟังก์ชันแต่ละตัว

4.  หลังจากได้รับความรู้แล้วจะนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตัวเองอย่างน้อยก็คิดว่าน่าจะนำไปใช้เกี่ยวกับการทำข้อสอบหรือการทำกิจกรรมระหว่างเรียน