วันนี้ลองใช้ Soil DNA extraction kit จากบริษัท Molzym ซึ่งเป็นชุดสกัดดีเอนเอจากตัวอย่างหลายๆ แบบ เช่น Gram-negative, Gram-positive bacteria, Yeasts, Fungi และ ตัวอย่างจากดิน เป็นต้น ผมได้สนใจชุดสกัดนี้เพราะว่าสามารถที่จะนำมาใช้กับตัวอย่างที่เป็นดินได้ วันนี้ได้ลองทำดูแล้ว ไม่รู้ว่าผลจะออกมายังงัย พรุ่งนี้ถึงจะทำการตรวจเช็คว่าได้ดีเอนเอมากน้อยเท่าไหร่