ตามรอย..มนุษย์ภูมิ

หยุดทำมาหากรรมได้ต้องเป็นมนุษย์

  เขาบอกว่าถ้าพูดถึงคำว่าแสนยากให้นึกถึง 5 อย่างนี้

  • เกิดเป็นมนุษย์ แสนยาก
  • การดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลาย แสนยาก
  • การได้ฟัง พระสัทธรรม แสนยาก
  • การบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย แสนยาก
  • การได้มีโอกาส เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย แสนยาก

 เราก็ลองมารู้จักมนุษย์โลกในอีกมุมมองหนึ่งที่ต่างจากมุมมองทางภูมิศาสตร์กันดูบ้าง  มนุษย์โลก เป็นทวีปหนึ่งในสี่ทวีปของภูเขาสิเนรุ เรียกว่า ชมพูทวีป พระธรรมปิฏก เล่าไว้ว่า " โลกมนุษย์จัดเป็นทางผ่าน หรือชุมทางที่อยู่ระหว่างกลางของชาวสวรรค์และชาวอบาย เป็นที่อาศัยของสัตว์โลกทุกชนิดมาทำมาหากรรม พวกชั่วมาสร้างตัวเพื่อเตรียมไปสวรรค์ คนดีมาสุมตัวกันให้เป็นคนชั่วเตรียมไปนรก และมีผู้มาสะสางตัวให้เป็นอิสระ เลิกทำมาหากรรม เปลี่ยนตัวเป็นผู้หว่านธรรม ลอยเหนือการเดินทางที่เวียนว่ายไม่รู้จบต่อไป" จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เทวดาเวลาจุติ(ตาย)ต่างพากันอวยพรให้ไปเกิดในแดนสุขติภูมิ คือไปเป็นมนุษย์ แต่มนุษย์กลับไม่รู้คุณค่าภูมิตนเองกลับอยากไปสวรรค์ แทนที่จะเลือกเป็นผู้หว่านธรรม เลิกการทำมาหากรรม......เพื่อลอยเหนือการเดินทาง...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก่นธรรมความเห็น (0)