โครงสร้างหลักสูตร  วิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ของโรงเรียนที่ครูอ้อยสอน  เห็นแล้ว จะ ตกใจ

ทำไม  ครูอ้อยต้องกล่าวเช่นนี้   ก็เพราะ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะได้พบหน้าครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพียง สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงเท่านั้น

ส่วนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้พบครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

*****

ตำราเรียนที่มีอยู่  ก็มีแต่แบบเรียนเท่านั้น  เพราะรัฐได้ให้แจกหนังสือฟรี และจัดสรรได้เพียง  หนังสือเรียน  ส่วนแบบฝึกหัด  เงินไม่พอซื้อ  นอกจาก  ผู้ปกครองจะเต็มใจซื้อให้นักเรียนได้ใช้ด้วยเงินของตนเอง

*****

Sem37

*****

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  ครูผู้สอนทุกท่าน  จึงมีความจำเป็นต้อง  ทำเอกสารให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น  และ ให้นักเรียนได้ไปศึกษาที่บ้าน  โดยมีผู้ปกครอง ที่ได้ร่วมมือกับครูช่วยสอนบุตรหลาน 

หากไม่คิด ไม่ทำแบบนี้  การเรียนภาษาอังกฤษ เพียง 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ คง ไม่ได้ผลแน่

*****

ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ยังได้ชั่วโมง เพิ่ม ชั้นละ 1 ชั่วโมง  เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ซึ่งจะเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน  กำลังเขียนหลักสูตรอยู่

 

หากท่านสนใจ  จะอ่าน โครงสร้างหลักสูตร  เชิญคลิก....ที่นี่