เรื่องเล่าของกิจกรรมชมรมเพิ่มความรู้สู้เบาหวาน ครั้งที่ 19 ยังไม่หมดค่ะ

ครั้ง นี้อยากเล่าเกี่ยวกับตลาดนัดจานสุขภาพ ซึ่งอ.กฤษฎี มาเป็นวิทยากรสาธิตการใช้จานอาหาร (plate model) เพื่อกำหนดสัดส่วนอาหารให้เหมาะเหมาะสม

โดยหลักการให้แบ่งจานอาหารเป็น 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 (1/4จาน) เป็นส่วนของข้าว/แป้ง แนะนำให้เลือกประเภทไม่ขัดสี ธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง

ส่วนที 2 (1/4จาน) เป็นส่วนของเนื้อสัตว์ไม่ติดหนังติดมัน เช่น ไข่ ปลา หมู ไก่ ปู เต้าหู้

ส่วนที่ 3 (1/2จาน) เป็นผักทุกชนิด ทั้งผักสด ผักสุก เช่นคะน้า ผักบุ้ง บรอคโคลี ผักกาด

สำหรับปริมาณอาหาร แต่ละคนจะได้รับไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับรูปร่าง กิจกรรมประจำวัน

โดยคร่าวๆผู้หญิง ทานข้าวได้มื้อละประมาณ 2 ทัพพีเล็ก เนื้อสัตว์ประมาณ 4 ช้อนโต็ะ

              ผู้ชาย ทานข้าวได้มื้อละประมาณ 3 ทัพพีเล็ก เนื้อสัตว์ประมาณ 6 ช้อนโต๊ะ

สำหรัีบอาหารอื่นๆ ที่อยู่นอกจานในแต่ละวันจะดื่มนมได้วันละ 1 กล่อง ผลไม ้วันละ 3 ผลเล็ก และน้ำ 6-8 แก้ว โูดยอ.กฤษฎีสาธิตวิธีการตักอาหารให้ชมด้วยค่ะ

จุรีย์พร จันทรภัดี

นักกำหนดอาหาร