HA กับวิชาชีพรังสีเทคนิค (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประชุมสมาคมรังสีเทคนิค ที่พัทยา

รังสีเทคนิค พัฒนาคุณภาพ

 วันนี้ JJ ได้รับไป "แลก เปลี่ยน เรียน รู้ " กับชาวรังสีเทคนิค ที่จังหวัดชลบุรี ( คลิก )น่าจะเรื่องมาเล่าให้พวกเราฟังครับ เพราะที่เตรียมกันไว้กับทีมงาน คือ รศ.ชวลิต ผศ.ลัดดา ผศ.เพชรากร และ รศ.จิตต์ชัย สุริยะไชยากร จะมีการ แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ตรงครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)