วินัยและจิตสำนึกของบุคลากรที่(องค์กร)อยากให้มี

องค์กรจะตอบสนองท่านเมื่อท่านสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร

  พนักงานไม่ว่าระดับใดก็คือบุคลากรที่มีค่าขององค์กรทั้งสิ้นและจะมีค่าสูงสุดเป็นที่ต้องการขององค์กรนั้นต้องมีวินัยและจิตสำนึกอย่างน้อย 6 เรื่อง และถ้าอยากทราบว่าเรามีกี่เรื่องก็ลองตอบคำถามดูครับ

  1. ท่านสนใจค้นหาว่าอะไรคือปัญหาสำคัญขององค์กร และอย่างน้อยท่านรู้ว่ามันมีอะไรสัก  2-3 เรื่อง
  2. การทำงานของท่านมีการวางแผนเสมอและข้อมูลที่ท่านใช้เป็นข้อมูลที่เป็นจริงสามารถตรวจสอบได้ว่า ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ไม่ใช่คิดว่า คาดว่า น่าจะ
  3. เมื่อเกิดปัญหา ท่านได้คิด วิเคราะห์ หาสาเหตุการแก้ไขอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทุกครั้ง
  4. ท่านทราบหรือไม่ว่างานที่ท่านทำหรือแก้ปัญหาอยู่นั้นเป็นงานสำคัญใน 20% ขององค์กรที่สามารถให้ผลตอบแทนต่อองค์กรเกิน 80% ไม่ใช้ทำงานอยู่ในกลุ่ม 80% ที่ให้ได้ผลตอบแทนต่อองค์กรเพียง 20% หรือทราบว่างานสำคัญมีน้อยงานจิ๊บจ๊อยมีมาก
  5. ท่านใช้กระบวนการทำงานตามแบบ P-D-C-A เสมอ
  6. ท่านรู้หรือไม่ท่านเกี่ยวข้องกับระบบงานใดบ้าง และท่านต้องทำเรื่องอะไรบ้างในระบบงานนั้นๆ

  ลองสำรวจตัวท่านดูครับว่าเรามีอยู่กี่เรื่องถ้ามีสัก 2 เรื่องก็เยี่ยมแล้วครับ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมคุณภาพความเห็น (0)