จังหวัดน่าน มีหนังสือแต่งตั้งบุคคลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อรับทราบคำสั่งกันคณะทำงานไปร่วมประชุมที่ท้องถิ่นจังหวัด  นำเกณฑ์การประเมินมาศึกษา  ก็สืบเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นับถึงปีนี้เป็น 4 ปีจากที่มีพระราชกฤษฎีกา  ในปีนี้ถือว่าน่าจะมีการประเมินเข้มได้แล้ว ( เพราะที่ผ่านมาใช้วิธีสมัคร  ไม่สมัครก็ไม่ได้รับการประเมิน ) ตกลงว่า ทุก อปท.ในจังหวัดน่าน (หมายถึง อบจ.เทศบาล อบต.ทุกแห่งในจังหวัดน่าน ) จะต้องได้รับการประเมินทั่วหน้า

งานแรกคณะไปประเมิน อบจ.น่าน แชมป์เก่า อบจ.เมืองไทยปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้รับรางวัล 10 ล้านบริหารกิจการที่ดี  เมื่อดูตามภารกิจสามารถกรอกคะแนนกลุ่มแรก 60 คะแนนได้ไม่ลำบากใจเพราะ อบจ.น่าน ได้ทำงานดี ส่วนกลุ่มสอง 40 คะแนนเกี่ยวกับด้านการเก็บภาษี  คะแนนส่วนนี้ทำได้ไม่ค่อยดีนัก  การตรวจประเมินทำการตรวจตามชิ้นงาน เราเรียกว่า ล่องรอยการทำงาน และยิ่งเป็นภาษีหลักฐานย่อมต้องมีการปรากฎให้ตรวจไม่ยาก  เรียกว่าประเมินมั่วยาก

งานที่สอง  ต่อมาคณะไปประเมิน เทศบาลทุกแห่ง คณะทำงานต้องเดินสายไปประเมินร่วมกับเทศบาล  แน่นอนต้องดูแบบฟอร์มตามเกณฑ์   การตรวจประเมินล่องรอยการทำงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว คณะฯ  พบจุดด้อย จุดเด่น ที่เกณฑ์การประเมินซึ่งทางส่วนกลางกำหนดมาอยู่พอสมควร 

เราจึงปรึกษาหารือว่า  คณะฯ ควรจะมาพบกันโดยเชิญผู้รู้เช่นอย่าง นพ.ชาตรี เจริญศิริ มาฟังประสบการณ์ประเมิน ว่าพอจะเป็น Km การประเมินฉบับน่านได้หรือไม่ ( นำประสบการณ์ไปประเมิน อปท.เราควรที่จะนำมาแลกเปลี่ยน ) ทำเป็น Km ฉบับประเมิน อปท.น่าน ต่อจาก กขค.จัดการความรู้ ฉบับน่าน ที่ นพ.ชาตรีฯ ทำไว้  ทำเพิ่มขึ้นอีกสักเล่มได้หรือไม่  คณะฯ จะได้ประสานไปเป็นเชิญมา Km ประเมิน อปท.ฉบับน่าน  เร็ว ๆ นี้โปรดติดตามตอนต่อไป.   ( ระยะนี้ คณะทำงานจังหวัด แบ่งคน ไปเป็นประธานอนุกรรมการ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และท้องถิ่นอำเภอ รวม 3 คน ประเมิน 91 อปท.ให้เสร็จภายใน 10 พฤษภาคม 2549 )