เนื่องจากการที่มีนักศึกษามาฝึกงาน แล้วได้มีโอกาสฟังการสอนงานของสมาชิกห้อง Chem ให้แก่น้องๆนักศึกษา ยิ่งได้ฟังพี่ๆทั้งหลายสอนงานต่อน้องๆนักศึกษามากขึ้น ก็ยิ่งเกิดความรู้สึกอยากมีเทปสำหรับบันทึกเสียง เพราะแต่ละคนได้แสดงให้เห็นถึง ความรู้ฝังลึกอันเกิดจากประสบการณ์ในการทำงาน แล้วพัฒนาวิธีการด้วยตนเองจนแม้แต่ตัวเองก็ไม่ทันรู้ด้วยซ้ำว่า สิ่งที่รู้นั้น ไม่ใช่กระบวนการที่อยู่ในขั้นตอนของคู่มือการปฏิบัติงาน แต่เป็นความรู้เฉพาะตนที่สามารถเป็นประโยชน์ ถ่ายทอดไปให้ผู้อื่นที่ต้องมาทำงานแบบเดียวกันได้ จะขอยกตัวอย่าง 2 จุด จากพี่ผอบที่จุดรับสิ่งส่งตรวจ กับจากคุณ "ศิริ" ในจุดที่รับผิดชอบควบคุมเครื่องตรวจอัตโนมัติ Hitachi 917

ในจุดรับสิ่งส่งตรวจซึ่งพี่ผอบต้องจัดการอ่านบาร์โค้ด แล้วติดเบอร์ sample ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลอดพลาสติกสำหรับตรวจระดับน้ำตาลและหลอดแก้วสำหรับตรวจทดสอบอื่นๆทั่วไป ซึ่งเวลาที่ใช้ในการปั่นแยกแตกต่างกัน เราไม่ได้มีการกำหนดวิธีการแน่นอนว่าต้องติดเบอร์อย่างไร แต่ตามขั้นตอนปกติก็คือคนไข้ที่มี tube ทั้ง 2 แบบก็จะได้รับการให้เบอร์เรียงกัน ซึ่งวิธีนี้ทำให้ tube 2 แบบนี้คละกันไป แต่พี่ผอบมีวิธีการอันเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการทำงานขั้นตอนต่อไป ด้วยการติดเบอร์ tube sugar เป็นชุดติดๆกัน แล้วจึงติดให้สิ่งตรวจที่เป็นหลอดแก้ว

ด้วยวิธีการของพี่ผอบ ทำให้การปั่นแยกสิ่งตรวจทำได้เร็วขึ้น เป็นกลุ่ม งานขั้นต่อไปที่ต้องตรวจเช็ค เลือกสิ่งตรวจเพื่อนำเข้าเครื่องตรวจอัตโนมัติก็จะทำได้ง่ายและเร็ว เพราะการตรวจน้ำตาลถูกจัดกลุ่มแยกออกจากการทดสอบธรรมดาไปโดยปริยาย วิธีการนี้นั้นพี่ผอบคิดขึ้นมาเองเป็นตัวอย่างหนึ่งของ Tacit knowledge ที่เจ้าตัวคงไม่ได้คิดจะเขียนเป็นบันทึกไว้ แต่ใช้วิธีสอนต่อด้วยการพูดเท่านั้น

สำหรับ ความรู้ฝังลึก จากคุณ ศิริ จะขอเอามาเล่ายกตัวอย่างต่อใน วันต่อไปค่ะ เชื่อว่าถ้าติดตามฟังเธอตลอดเวลาให้ครบทุกจุดงาน คงจะเก็บอะไรได้มากกว่านี้เยอะ นี่ก็คุณกิจตัวจริงและคุณอำนวยในอนาคตค่ะ