สารพันธุกรรม (Genetic Material)

สารพันธุกรรม (Genetic Material)

สารพันธุกรรม (Genetic Material)

สีสารพันธุกรรมแตกต่างกันสองชนิดคือ :

  • DNA (deoxyribonucleic acid-DNA)
  • RNA (ribonucleic acid-RNA)

สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ใช้ DNA สำหรับเก็บข้อมูลทางพันธุกรรม แต่ไวรัสบางชนิด เช่น รีโทรไวรัส (retrovirus) มี RNA เป็นสารพันธุกรรม ข้อมูลทางชีววิทยาในสิ่งมีชีวิตคือ รหัสพันธุกรรม (Genetic code) ที่บรรจุอยู่ใน DNA หรือ RNA ของมัน RNA ทำหน้าที่เป็นตัวขนถ่ายข้อมูลด้วย เช่น mRNA และทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ เช่น ไรโบโซม RNA ในสิ่งมีชีวิตที่ใช้ RNA เป็นรหัสพันธุกรรมของมันเอง

ในเซลล์มนุษย์จะมีสารพันธุกรรมจะมีสารพันธุกรรมอยู่

นิวเคลียส จีโนม แบ่งเป็นโมเลกุลเส้นตรง DNA 46 เส้น หรือ 23 คู่ เรียกว่า โครโมโซมไมโตครอนเดรียล จีโนม จะเป็นโมเลกุล DNA รูปวงกลม ที่แยกจากนิวเคลียส DNA ถึงแม้ ไมโตครอนเดรียล จีโนมจะเล็กมากแต่มันก็รหัสสำหรับการสร้างโปรตีนที่สำคัญ สารพันธุกรรมจากภายนอกที่สังเคราะห์ขึ้นได้เองสามารถนำไปใส่ในเซลล์ได้เราเรียกกระบวนการนี้ว่า ทรานเฟกชั่น(transfection)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับเซลล์ความเห็น (3)

สมล้กษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ถึงคุณภานุมาส

  • ติดตามอ่านอยู่ครับ
  • ลิงค์ไม่ได้เลยครับ
  • กรุณาใส่เอกสารอ้างอิงด้วยครับ
  • อาจต้องพบกันแบบ F2F เพื่อแก้ไขรายละเอียดครับ
ปวีนุช แก้ววงค์
IP: xxx.150.138.70
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลยังไม่ค่อยละเอียดเท่าที่ควรคะ

อยากให้มีรายละเอียดมากกว่านี้

เด็กๆ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ลิ้งไม่ได้เลยจริงๆ ค่ะ