ไม่ทราบว่าใครจะเป็นเหมือนอย่างนี้หรือเปล่า เมื่อถึงวันหนึ่งที่ต้องกลับเข้ามาเป็นนักเรียนอีกครั้งก็ทำให้รู้ว่า โลกมันเปลี่ยนไปเยอะที่เดียว เนื้อหาความรู้มันเปลี่ยนไปบ้างอาจจะไม่มากมาย แต่ก็มีเทคนิควิธีการหรือเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเภสัชวิทยาเป็นอีกวิชาที่พยาบาล NP ต้องทำความเข้าใจอย่างมาก เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่อยากรู้และต้องการข้อมูลอย่างมากเมื่อได้รับยาตัวๆหนึ่ง แต่พยาบาลต้องรู้ให้มากกว่านั้น กว่าจะรู้ได้ว่า การทำความเข้าใจเรื่องยาต้องรู้อะไรก็ทำให้เวียนศีรษะไปหลายตลบพอควรเพราะได้รับความรู้หลากหลายสไตล์ตั้งแต่ทำความเข้าใจพยาธิสภาพของยาที่เกี่ยวข้องนั้นก่อน บางก็เริ่มจากลุ่มของยาก่อน แต่ท้ายที่สุดได้วิธีการดีมาค่ะ ว่าเมื่อเราจะทำความเข้าใจเรื่องยาจะมีหลักการอยู่ 4 ประการที่ต้องเข้าใจ "เริ่มต้นจากยานั้นกลุ่มไหน ต้นอะไร ยับยั้งอะไร แล้วยานั้นไปออกฤทธิ์ที่บริเวณไหนบ้าง ทั้งนี้ยานี้จะใช้รักษาโรคใด และเมื่อใช้ยาแล้วมีผลข้างเคียงอะไรบ้างที่มันโดดเด่นกว่ายาตัวอื่นๆ "และที่สำคญอีกอย่างของการสร้างยามาเพื่อฆ่าเชื้อ ก็ยังพบอีกว่า หลักการของการสร้างยาเพื่อฆ่าเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้มองว่า สิ่งใดก็ตามที่ร่างกายเราไม่มีแล้วเชื้อโรคมันจะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอ ดังนั้นเราต้องสร้างยาหรือเน้นการใช้ยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งตรงที่เชื้อโรคมีขึ้นมา ดังนั้นเวลาที่พยาบาล NP ที่สามารถจ่ายยาเบื้องต้นประมาณ 19 ชนิดตามที่สภาการพยาบาลกำหนด จะได้มีเทคนิคในการทำความเข้าใจเรื่องยาด้วย ท้ายที่สุดแล้วพอรู้หลักการก็ทำให้เรามีเป้าหมายในการเรียนรู้มากขึ้น จากประสบการณ์นี้ สอนให้รู้ว่า จะทำสิ่งใดก็ตามเราต้องรู้หลักการ กำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ให้ชัดเจน และแล้ว สิ่งละอันพันละน้อยย่อมเกิดขึ้นมาเอง .....