ความเห็น 52320

สารพันธุกรรม (Genetic Material)

ปวีนุช แก้ววงค์
IP: xxx.150.138.70
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลยังไม่ค่อยละเอียดเท่าที่ควรคะ

อยากให้มีรายละเอียดมากกว่านี้