เล่าเรื่อง การจัดการความรู้ให้กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง  พรุ่งนี้เช้า วันที่ 26 เมษายน อ.สมลักษณ์ วงษ์สมาโนด หรือที่เรารู้จักกันในนาม Beeman  จัดประชุมผู้เลี้ยงผึ้ง โดยใช้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่ประชุม ซึ่งอาจารย์สมลักษณ์ คงจะได้นำแนวทางการจัดการความรู้ แล้วแนวทางของ ชุมชนนักปฏิบัติหรือ  Cop  มาเป็นแนวทางในการสร้างพลังของกลุ่ม แต่เผอิญ อ.สมลักษณ์ เป็นคนในกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งอยู่แล้ว การที่รู้นอกรู้ใน ทำให้การเล่าเรื่อง หรือบอกเล่าเรื่องการจัดการความรู้ โดยมีข้อมูลของกลุ่ม ความสัมพันธ์ ความขัดแย้ง ปัญหาของกลุ่มอาจทำให้การเล่าเรื่องมี ฐานของกลุ่มอยู่ ดังนั้น อ.สมลักษณ์ เลยชวนให้ผม ซึ่งไม่รู้เรื่องของกลุ่มคนเลี้ยงผึ้งเลยแม้แต่น้อย ไปเล่าเรื่องการจัดการความรู้ และจุดประกายเรื่องพลังของกลุ่ม ซึ่งผมเองก็คงจะเป็นผู้ขายความคิด หรือวิธีการของกลุ่มที่ได้ประสบมาให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งฟัง และหากมีโอกาสคงจะได้ร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เลี้ยงผึ้งครับ

   
 http://gotoknow.org/archive/2005/07/05/06/11/09/e800