วันนี้ผู้เขียนตั้งใจแนะนำ website สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเป็น website ที่ดีมากในwebsite มีเรื่อง
- Animals
- babies
- Bath time
- Colors
- Crocodiles
- Firer fighters
- Fish
- Gorillas
- Monkeys
ฯลฯ
ลองเข้าไปที่ https://www.storyplace.org //// หรือที่นี่ แล้วเลือก Fish หัวข้อ New Fish on the Reef แล้วเลือกลูกศรทางขาวมือ เป็นการสอนพูดที่แสดงความรู้สึกได้ดีมาก ถ้าอยากฟังเพลงภาษาอังกฤษเลือก swimming is fun for fish มีหลายเรื่องลองเข้าไปดูนะครับแล้วจะรู้สึกว่า ภาษาอังกฤษน่าเรียนมากเลย…เข้ามาแล้ว
ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง

* ขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ มากครับที่แนะนำwebsite สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเพื่อใช้สอนโครงงานภาษาอังกฤษ

Website for teachers training(listening

1. http://gotoknow.org/blog/yahoo/60068

Listening and pronunciation(good)

http://teacher.scholastic.com/clifford1/flash/phonics/index.htm

2.http://gotoknow.org/blog/yahoo/18565

(Star fall) for children practice pronunciation

3. http://gotoknow.org/blog/yahoo/25457

(Story place) for listening


6.http://gotoknow.org/blog/yahoo/61932

websites for reading and listening

7.http://gotoknow.org/blog/yahoo/60494

Christmas


10.http://gotoknow.org/blog/yahoo/60309

Grammar

11.http://gotoknow.org/blog/yahoo/61015

Writing

12.http://gotoknow.org/blog/yahoo/60068

Listening and pronunciation(good)

13.http://gotoknow.org/blog/yahoo/59648

Natures

14.http://gotoknow.org/blog/yahoo/62959

Vocabulary(Hangman)

15.http://gotoknow.org/blog/yahoo/58527

words and alphabet

16.http://gotoknow.org/blog/yahoo/58848

Quizzes

17.http://gotoknow.org/blog/yahoo/58768

songs and close test

18.http://gotoknow.org/blog/yahoo/27736

English for adults

19.http://gotoknow.org/blog/yahoo/61341

Reading for adults and children

20.http://gotoknow.org/blog/yahoo/40416

Games (choose monkey) for writing and listening

21.http://gotoknow.org/blog/yahoo/37823

Vocabulary

22.http://gotoknow.org/blog/yahoo/27966

website for children(hippo)

รวมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ


http://www.talkenglish.com/LessonIndex.aspx

ฝึกการฟัง พี่โอ๋แนะนำมาจาก

http://gotoknow.org/blog/english-usage/388066/


ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 10 พย 2559