วันนี้ผู้เขียนตั้งใจแนะนำ website สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเป็น website ที่ดีมากในwebsite มีเรื่อง
    -     Animals
    -     babies
    -     Bath time
    -     Colors
    -     Crocodiles
    -     Firer fighters
    -     Fish
    -     Gorillas
    -     Monkeys
             ฯลฯ
  ลองเข้าไปที่     http://www.storyplace.org/preschool/other.asp  แล้วเลือก Fish หัวข้อ New Fish on the Reef แล้วเลือกลูกศรทางขาวมือ เป็นการสอนพูดที่แสดงความรู้สึกได้ดีมาก ถ้าอยากฟังเพลงภาษาอังกฤษเลือก swimming is fun for fish มีหลายเรื่องลองเข้าไปดูนะครับแล้วจะรู้สึกว่า ภาษาอังกฤษน่าเรียนมากเลยเข้ามาแล้วช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง

* ขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ มากครับที่แนะนำwebsite สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเพื่อใช้สอนโครงงานภาษาอังกฤษ

      

 

Website for teachers training(listening

1. http://gotoknow.org/blog/yahoo/60068

   Listening and pronunciation(good)

      http://teacher.scholastic.com/clifford1/flash/phonics/index.htm  

 

2.http://gotoknow.org/blog/yahoo/18565

  (Star fall) for children practice pronunciation

 

3. http://gotoknow.org/blog/yahoo/25457

  (Story place) for listening

 

4.http://gotoknow.org/blog/yahoo/27252

 เกม collecting money

 

5.http://gotoknow.org/blog/yahoo/25173

 เกมต่อคำ

 

6.http://gotoknow.org/blog/yahoo/61932

 websites for  reading and listening

 

7.http://gotoknow.org/blog/yahoo/60494

 Christmas

8.  http://portal.in.th/kha-ku/pages/5506/

  สำนวนภาษาอังกฤษ

 

9. http://portal.in.th/kha-ku/pages/6362/

   ภาษาอังกฤษกับเรื่องขำๆ

 

10.http://gotoknow.org/blog/yahoo/60309

 Grammar

 

11.http://gotoknow.org/blog/yahoo/61015

 Writing

 

12.http://gotoknow.org/blog/yahoo/60068

 Listening and pronunciation(good)

 

13.http://gotoknow.org/blog/yahoo/59648

 Natures

 

14.http://gotoknow.org/blog/yahoo/62959

  Vocabulary(Hangman)

 

15.http://gotoknow.org/blog/yahoo/58527

  words and alphabet

 

16.http://gotoknow.org/blog/yahoo/58848

   Quizzes

 

17.http://gotoknow.org/blog/yahoo/58768

  songs and close test

 

18.http://gotoknow.org/blog/yahoo/27736

  English for adults

 

19.http://gotoknow.org/blog/yahoo/61341

  Reading for adults and children

 

20.http://gotoknow.org/blog/yahoo/40416

  Games (choose monkey) for writing and listening

 

21.http://gotoknow.org/blog/yahoo/37823

  Vocabulary

 

22.http://gotoknow.org/blog/yahoo/27966

  website for children(hippo)

 

รวมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

http://portal.in.th/kha-ku

 

http://www.talkenglish.com/LessonIndex.aspx

ฝึกการฟัง พี่โอ๋แนะนำมาจาก

http://gotoknow.org/blog/english-usage/388066/