การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล ส่วนใหญ่ผู้ซื้อจะสนใจในความละเอียดของเซนเซอร์ ซึ่ง ณ ตอนนี้ความละเอียดของเซนเซอร์ อยู่ที่ 5 ล้านพิกเซล ซึ่ง 5 ล้านนั้นจะมีตั้งแต่ 5.2 ,5.4 ,5.6 ล้าน ซึ่งจริงๆแล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาประกอบก็คือ Effective ซึ่งก็คือขนาดภาพจริง ของภาพ เช่น ถ้าภาพขนาด 5 ล้าน ขนาดของภาพควรเป็นขนาด 2569 x 1929 ซึ่งเมื่อคูณแล้วก็จะได้ 4.95 ล้าน ส่วนถ้ากล้อง 6 ล้านพิกเซล ขนาดของ Effective ก็จะมีขนาด 2816 x 2112

 

 

 

 
  1. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 1) Budged

  2. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 2)Image Sensor

  3. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 3) Bit Depth

  4. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 4) Effective

  5. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 5) Interpolate

  6. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 6)