สมาชิกใหม่ เครือข่ายคณะทันตแพทศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ

การรวมตัวกันของคณะทันตแพทศาสตร์ในประเทศไทยเพื่อช่วยกันสร้างสุขให้แก่ผู้คนทั้งในและนอกคณะ
เครือข่ายทันตแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพเป็นการทำงานร่วมกันของคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยรวม 8แห่งคือขอนแก่น นเรศวร เชียงใหม่ สงขลานครินทร์ มศว.ประสานมิตร มหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) สามารถติดตามข่าวสารภาพรวมของเครือข่ายได้ที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายคณะทันตแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพความเห็น (0)