เครือข่ายทันตแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพเป็นการทำงานร่วมกันของคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยรวม 8แห่งคือขอนแก่น นเรศวร เชียงใหม่ สงขลานครินทร์ มศว.ประสานมิตร มหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) สามารถติดตามข่าวสารภาพรวมของเครือข่ายได้ที่นี่