สวัสดีครับ

hilunyika hirunyaka

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องของดอกไม้ คือ ดอกหิรัญญิการ์ ผมเพิ่งเคยเห็น ครั้งแรก เสนอถ่ายรูปไว้ และใครสนใจรายละเอียดสามารถดูได้ที่

http://www.maipradabonline.com/maileay/hirunyika.htm