จองหอพักนักศึกษา

กำหนดจองหอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจองหอพักนักศึกษารับตรง และนักศึกษาโครงการพิเศษต่าง ๆ ชั้นปีที่1 ในวันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2549 หลังจากการสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2549) โดยให้นักศึกษาจองหอพักผ่าน WEB SITE ใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในการจองและควรจองหอพักด้วยตนเอง เพราะจะได้จำขั้นตอนและ password ของตนเองซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้ประโยชน์ในภายหลัง    ก่อนจองหอพักให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่นข้อมูลหอพัก ราคาหอพัก สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้หอพักนักศึกษา ประกันคุณภาพความเห็น (0)