จากสถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะเรื่อง การเมือง ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายท่านคงได้ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางสื่อต่างๆ และมีการวิพากวิจารณ์กันตามความรู้สึกหรือความศรัทธาฝายที่ตัวเองชื่นชอบและชื่นชม และเชื่อว่าอีกหลายท่านคงบอกว่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้น  และมีคำถามเกิดขึ้นว่า ใครผิด... ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองอาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ความเครียด...โดยเฉพาะการวิจารณและวิเคราะห์ข่าวของสื่อต่างๆ ที่รุนแรง...มากๆ.....แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงาน  องค์กรใดๆ หรือใคร  ตอบได้อย่างชัดเจนว่า  ใครผิด...?   ยิ่งนำมาซึ่งความเครียดของผู้ที่ติดตามข่าวอย่างที่เรียกว่า เกาะติดสถานการณ์ตลอดเวลา 

        จากเหตุการณ์ดังกล่าว อยากให้ทุกท่านได้หาวิธีในการหลีกเลี่ยง หรือผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม.... สิ่งที่ผู้เขียนเองได้ลองทำในตอนนี้ก็คือ...ต้องทำใจ..เป็นอันดับแรก...และยอมรับเป็นประการที่สอง.....และหลีกเลี่ยง...เป็นประการสาม...ผ่อนคลายกับกิจกรรมอื่น ๆ เป็นประการสุดท้าย...

       ทำใจ...คือ...ต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามธรรมชาติของคน...รัก  โลภ ..โกรธ..หลง..

       ยอมรับ...คือ...ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นจริง...และเกิดขึ้นในอีกหลายประเทศทั่วโลก และนั่นก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับสังคมโลก

      หลีกเลี่ยง...คือ...หลีกเลี่ยงที่จะติดตามเรื่องการเมืองบ้าง...หลีกเลี่ยงที่ต้องคิดตาม...รับข้อมูลเพียงให้รู้ความเป็นมาเป็นไปเท่านั้น

      ผ่อนคลายกับกิจกรรมใหม่ๆ...คือ...อาจเป็นกิจกรรมดูหนังที่ไม่ต้องมีสาระมาก..หนังตลก...ละละครทีวี (น้ำเน่านิดๆ ตลกๆ )

      สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นวิธีการที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียดลงได้  ทั้งนี้แนวคิดที่นำเสนอนี้มิได้เป็นทฤษฎีหรือหลักปฏิบัติแต่อย่างใด  เป็นเพียงความรู้สึกของผู้เขียนเท่านั้น

      โจ๋...