มารู้จักโปรแกรมสร้างเวบไซต์ โปรแกรม postnuke

โปรแกรม postnuke

.. โปรแกรม postnuke คืออะไร ...Postnuke : Content Management System เป็นโปรแกรมสร้างเวบไซต์สำเร็จรูป ซึ่งเป็น Open Source ที่มีผู้พัฒนากันอย่างกว้างขวางและกระจายอยู่ทั่วโลก โดยพัฒนาโปรแกรมอยู่ภายใต้พื้นฐานโครงสร้างเดียวกัน ทำให้สามารถพัฒนาโปรแกรมอิสระ (Modules) มาใช้กับ Postnuke ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ..โปรแกรม postnuke เป็นลักษณะโปรแกรมสำเร็จรูปที่ผู้ใช้สามารถที่จะพัฒนาเวบไซต์ของตนเองได้เลยเพียงแค่มีข้อมูลอยู่แล้วและนำมาจัดระบบในเวบไซต์ก็สามารถใช้ได้แล้ว..เหมาะสำหรับโรงเรียนที่ครูมีภาระหน้าที่ในการสอนมาก ไม่มีเวลาในการพัฒนาเวบไซต์ และไม่มีความชำนาญด้านการเขียนเวบไซต์ก็สามารถใช้ได้..สิ่งที่ทำให้ postnuke ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ
       1. ติดตั้งง่าย
       2. การใช้งานง่าย ไม่ต้องรู้ภาษาคอมพิวเตอร์มากนัก
       3. การประมวลผลที่รวดเร็วของโปรแกรม
       4. เป็น Open Source
       5. มีโปรแกรมอิสระรองรับมากมาย
....สำหรับในหน่วยงานที่ใช้โปรแกรม postnuke ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ศูนย์บริหารโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ,ศูนย์ประสานงานโรงเรียนในฝันในเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในฝัน ฯลฯ 
     ซึ่งผมได้ทดลองใช้แล้วเห็นว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจ และง่ายต่อการติดตั้งและพัฒนาจึงได้นำมาเสนอ....สำหรับการติดตั้ง..และการใช้โปรแกรมดังกล่าวจะได้นำมานำเสนอต่อไป...
(ได้จัดทำเวบไซต์โดยใช้โปรแกรม Postnuke ของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 3 ปทุมธานี สระบุรี ดูได้ที่ http://www.skm3.in.th/ข้อมูลอ้างอิง - อานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี "Webmaster มืออาชีพ..ภายใน 5 วัน" ศูนย์บริหารโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนใน http://www.labschools.net , http://www.pnclub.com

                  - อาณัติ รัตนถีรกุล "สร้างเวบไซต์สำเร็จรูปด้วย Postnuke " สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย SIPA http://www.cmsthailand.com

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.ปทุมธานี เขต 1ความเห็น (0)