วันที่ 12 เมษายน 2549 เวลา 6.30 น. วางกระเป๋าหน้าห้องแล้วเดินออกจากบ้านที่พักซึ่งมีลักษณะคล้ายบังกะโลเป็นหลังๆ (รูป 1) เนื้อที่ของรีสอร์ทกว้างขวางมาก (เกือบห้าสิบเอเคอร์) มี Facility ต่างๆ ครบครัน (รูป 2) ด้านหลังติดทะเลสาป (รูป 3) หลังจากที่ได้เดินดูบริเวณจนเป็นที่พอใจ ก็รีบตรงไปรับประทานอาหารเช้า (รูป 4) เพราะนัดกันว่าวันนี้จะออกเดินทาง 7.30 น. ก่อนรถออก มีการแสดงตีกลองให้ชม ท่านอาจารย์จุฑาทิพย์ได้เข้าไปร่วมวงด้วย (รูป 5)

   รูป1    รูป2    รูป3  

                       รูป4    รูป5    รูป6

       ออกจากที่พักได้ประมาณ 1 ชั่วโมงก็แวะร้านแกะสลักไม้ มีของขายหลายอย่าง (รูป 6) แต่ดูฝีมือแล้วสู้ทางเหนือของไทยไม่ได้ ข้างร้านแกะสลักเป็นร้านขายของชำ เดินไปบันทึกภาพวิถีชีวิตของคนแถวนี้ไว้ (รูป 7) เดินทางต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมง ก็มาถึงสวนสมุนไพรอันลือชื่อของศรีลังกา มีไกด์อธิบายและพาชมต้นสมุนไพรชนิดต่างๆ มีชาสมุนไพรให้ลองดื่มฟรี และยังมีบริการนวดด้วยน้ำมันสมุนไพร (ฟรี) เพื่อคลายเส้นอีกด้วย

                                           รูป7    รูป8    รูป9

       เวลา 11.00 น. เดินทางถึงวัดอลุวิหาร (Aluvihare) เมืองมาตเล ที่นี่เป็นสถานที่ทำการจารึกพระไตรปิฎกลงใบลานเป็นครั้งแรกในโลก ทำให้พระไตรปิฎกและอรรถกถายังคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้ไปเดินชมถ้ำที่อยู่ในวัด พบพระพุทธรูป (รูป 8) และภาพเขียนมากมาย ตั้งใจว่าจะเอารูปพวกที่ดื่มเหล้าแล้วตกนรก (รูป 9) ไปให้สสส. ไว้ใช้รณรงค์ไม่ดื่มเหล้า

                                                                 รูป10   รูป11

      ท่านเจ้าอาวาสได้เมตตาเขียนชื่อแต่ละคนลงใบลาน เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึก (รูป 10) หลังจากนั้นได้มีพิธีถวายพระพุทธรูป บาตร จีวร รองเท้า และปัจจัยให้กับพระสงฆ์ (รูป 11) นี่เพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งเช้าของวันนี้ ติดตามกิจกรรมช่วงบ่ายในตอนต่อไปนะครับ